Behöver du en persisk tolk till ditt event?

God morgon alla läsare och välkomna till bloggen. Jag arbetar som läkare på en vårdcentral i Uppsala. Vi har ett hälsobefrämjande uppdrag utifrån Hälso- och sjukvårdslagen att följa som inbegriper samtliga invånare inom upptagningsområdet. Befolkningsunderlaget på min vårdcentral är varierat. Många patienter har sitt ursprung i andra länder. Ibland behöver vi anlita tolk. Vi är väldigt nöjda med ett företag som vi slutit avtal med, att använda oss av då behov av en persisk tolk uppstår. Företaget jag talar om heter NAWA TOLK och är  ganska nystartat. Inte desto mindre har tolkpersonalen allesammans långa erfarenheter sedan tidigare av att tolka de olika persiska språken. Vi på vårdcentralen är så glada över att vi gjort detta företaget till vårt förstahandsval. Det fanns två parametrar vi tog ställning till då det gällde val och upphandling, nämligen att det måste vara prisvärt och att personalen skall vara duktig och besitta stor kompetens i sin tolkande gärning.

Det finns två olika slags tolksituationer. Plats- eller telefontolkning. Vi läkare väljer alltid att anlita oss av en tolk på plats då kommunikationen emellan läkare och patient då blir mycket tydligare. Undantaget är vid akuta besök då telefontolkning får användas. Faktum är att vi har varit så nöjda med företaget och deras trevliga och kompetenta tolkar som har gjort en stor skillnad för oss i våra kontakter med dessa patienter. Vi har också utvärderat hur patienterna upplevde tolken genom en enkätundersökning översatt till persiska. NAWA tolk fick höga betyg. Oavsett vilken verksamhet du arbetar inom, till exempel: vård, socialtjänst, skolor; övriga myndigheter i Uppsala med omnejd, rekommenderar jag er som har behov av dessa tjänster att anlita just detta företag. NAWA tolk gör en skillnad för människor till det bättre!

Du gillar kanske också...